Tarieven & wettelijke informatie

tarieven

Een goede juridische dienstverlening heeft zijn prijs. Betaalbaarheid van deze dienstverlening is nochtans belangrijk. Daarover moeten goede afspraken gemaakt worden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hetgeen aan een cliënt in rekening wordt gebracht valt uiteen in kosten en erelonen.

  • De kosten vallen uiteen in kantoorkosten (opening en sluiting dossier, telefonie edm., typografie), door ons voorgeschoten gerechtskosten en verplaatsingskosten.
  • De erelonen worden in principe afgerekend aan een met u overeengekomen uurtarief.

Op onze ereloonstaten is 21% BTW verschuldigd.

Bij aanvang van een dossier en tussentijds worden provisies in rekening gebracht, zodat u niet alles ineens dient te betalen. Deze provisies worden in mindering gebracht van de eindstaat van kosten en erelonen.

Gezien zijn specifieke aard worden voor de incasso van factuurschulden specifieke tarieven toegepast.

Nadere informatie wordt u verstrekt bij een eerste consultatie, dan wel op aanvraag.

Download hier de tarievenlijst.

bankgegevens

Rekening erelonen

               

Rekening derden

IBAN: BE33 1032 2282 62 46
BICC: NICABEBB

 

IBAN: BE33 1030 3307 0806
BICC: NICABEBB


BTW-nummer

BE 0865.024.620

wettelijke informatie

In toepassing van artikel III.74 e.v. van het Boek III ("Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen.") van het Wetboek van economisch recht worden de volgende gegevens ter beschikking gesteld ten behoeve van ons cliënteel:

Uw medecontractant is Stefaan Bonte, die de beroepstitel van advocaat draagt, dewelke hem in België werd verleend. Meester Bonte verleent juridisch advies en bijstand, zowel buitengerechtelijk als in gerechtelijke procedures en procedures voor administratieve overheden.

Meester Bonte houdt kantoor te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 131, waar zich tevens de zetel van de onderneming bevindt, en hij is ingeschreven aan de balie te Kortrijk.

Meester Bonte baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit onder het KBO-nummer 0865.024.620 en is per email bereikbaar via: stefaan.bonte@advocaat.be.

De beroepsaansprakelijkheid van meester Bonte is verzekerd bij NV AMLIN EUROPE als hoofdverzekeraar. Makelaar voor de afhandeling van schadedossiers is VAN BREDA RISK & BENEFITS te Antwerpen. De waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde uitvoert vanuit zijn in België gevestigd kantoor.

advocatenkantoor Stefaan Bonte - Otegemstraat 131 - 8550 Zwevegem
T +32 (0)56 71 66 64 - M +32 (0)477 43 67 34 - F +32 (0)56 71 66 64
stefaan.bonte@advocaat.be - Disclaimer & privacy