Over ons

Advocatenkantoor Bonte werd in 1998 opgericht door meester Stefaan Bonte.

Meester Bonte behaalde in 1997 het diploma van licentiaat in de rechten, optie nationaal en internationaal publiekrecht aan de Universiteit Gent. Reeds tijdens zijn studies had hij een grote interesse voor de diverse takken van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, milieurecht,...).

In het academiejaar 1996-1997 studeerde hij via een Erasmusprogramma aan de Université de Bretagne Occidentale in Brest (Frankrijk).

Na zijn studies vatte hij zijn stage aan op het kantoor van Mter. Pierre Debra te Veurne, waar hij zich toelegde op verkeers- en verzekeringsrecht. Hij voleindigde zijn stage op het kantoor Mter. Toon Vancoilile te Kortemark, waar hij zich voornamelijk toelegde op het ondernemingsrecht.

Vanaf 1998 bouwde meester Bonte zijn eigen kantoor uit te Diksmuide en in 2005 werd een kantoor geopend te Zwevegem, waar het kantoor nog steeds gevestigd is.

Van 2010 tot begin 2014 was meester Bonte als kabinetschef verbonden aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Hij legde zich in het bijzonder toe op de materies milieuvergunningen, ruimtelijke ordening en planning, land- en tuinbouw, integraal waterbeheer, infrastructuur en juridische aangelegenheden. Hij bouwde tevens een ruim netwerk uit, zowel bij overheden en overheidsdiensten, als daarbuiten.

Sinds 2014 legt het kantoor zich in hoofdzaak toe op vastgoedrecht, ruimtelijke ordening, milieu en natuur, agrarisch recht, bouwrecht, woninghuur en verkeersrecht.

Meester Bonte is erkend bemiddelaar in familiezaken (2010) en bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken (2014).

Advocatenkantoor Stefaan Bonte

advocatenkantoor Stefaan Bonte - Otegemstraat 131 - 8550 Zwevegem
T +32 (0)56 71 66 64 - M +32 (0)477 43 67 34 - F +32 (0)56 71 66 64
stefaan.bonte@advocaat.be - Disclaimer & privacy